MYTH DARK SOCOLA 100ML 3MG

360,000 ₫

 • Xuất xứ: U.S.A
 • Dung tích: 100ml
 • Nồng độ Nicotine: 3MG 
 • Hương vị: KẸO SOCOLA

Kilo Revival Strawberry Nectarine 100ML 3MG - 6MG

380,000 ₫

 • Xuất xứ: U.S.A
 • Dung tích: 100ml
 • Nồng độ Nicotine: 3MG - 6MG
 • Hương vị: Dâu đào

Kilo Revival Pineapple Whip 100ML 3MG-6MG

380,000 ₫

 • Xuất xứ: U.S.A
 • Dung tích: 100ml
 • Nồng độ Nicotine: 3MG - 6MG
 • Hương vị: Kem dứa

Kilo Revival Brazzberry Lemonade 100ML 3MG-6MG

380,000 ₫

 • Xuất xứ: U.S.A
 • Dung tích: 100ml
 • Nồng độ Nicotine: 3MG - 6MG
 • Hương vị: Việt quất mâm xôi chanh

Kilo Revival Apple Watermelon 100ML 3MG-6MG

380,000 ₫

 • Xuất xứ: U.S.A
 • Dung tích: 100ml
 • Nồng độ Nicotine: 3MG - 6MG
 • Hương vị: Táo dưa hấu

Kilo Revival Mango Guava 100ML 3MG - 6MG

380,000 ₫

 • Xuất xứ: U.S.A
 • Dung tích: 100ml
 • Nồng độ Nicotine: 3MG
 • Hương vị: Việt quất mâm xôi dâu

Kilo Revival Mixed Berries 100ML 3MG - 6MG

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG - 6MG

Hương Vị : Việt quất mâm xôi dâu

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA

POP ICE XOÀI ĐÀO 100ml 3mg

380,000 ₫

 • Xuất xứ: U.S.A
 • Dung tích: 100ml
 • Nồng độ Nicotine: 3MG
 • Hương vị: Xoài đào

POP ICE NHO LẠNH 100ML 3MG

380,000 ₫

Thể tích: 100ml

Hàm lượng Nic: 3MG 

Hương vị: Nho lạnh

Xuất xứ: USA

POP ICE MÂM XÔI XANH

379,000 ₫

Size: 100ml

Hàm lượng Nic: 3MG 

Hương vị: Măm Xôi 

Xuất xứ: USA

POP ICE ĐÀO

379,000 ₫

Size: 100ml

Hàm lượng Nic: 3MG 

Hương vị: Đào

Xuất xứ: USA

POP ICE TÁO ĐỎ

380,000 ₫

 • Xuất xứ: U.S.A
 • Dung tích: 100ml
 • Nồng độ Nicotine: 3MG
 • Hương vị: táo đỏ mát lạnh