JUICE HEAD VIỆT QUẤT CHANH 25MG 50MG 30ML

320,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 25 - 50MG

Thể tích: 30ml

Hương vị: Việt quất chanh

JUICE HEAD DƯA HẤU CHANH 25MG 50MG 30ML

320,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 25 - 50MG

Thể tích: 30ml

Hương vị: Dưa hấu chanh

ROYAL MILKTEA TRÀ SỮA 35MG 30ML

220,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 35mg

Thể tích: 30ml

Hương vị: Trà sữa đá lạnh

SALT-STEAMWORK - VIỆT QUẤT MÂM XÔI- 30ML 30MG-50MG

320,000 ₫

Hàm lượng nic : 30mg-50mg

Hương Vị : mâm xôi việt quất lạnh

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : UK (Anh Quốc)

STEAMWORK - RƯỢU VANG NHO - 30ML 30MG-50mg

320,000 ₫

Hàm lượng nic : 30mg-50MG

Hương Vị :  rượu vang nho lạnh

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : UK (Anh Quốc)

STEAMWORK - CHUỐI- 30ML 30MG-50MG

320,000 ₫

Hàm lượng nic : 30mg-50mg

Hương Vị : chuối lạnh

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : UK ( Anh Quốc )

STEAMWORK - XOÀI - 30ML 30MG-50mg

320,000 ₫

Hàm lượng nic : 30mg-50MG

Hương Vị : xoài lạnh

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : UK (Anh Quốc)

STEAMWORK - DÂU - 30ML 30MG-50MG

320,000 ₫

Hàm lượng nic : 30mg-50mg

Hương Vị : dâu lạnh

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : UK (Anh Quốc)

STEAMWORK - DƯA HẤU - 30ML 30MG*50MG

320,000 ₫

Hàm lượng nic : 30mg-50mg

Hương Vị : dưa hấu lạnh

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : UK (Anh Quốc)

SALT- STEAMWORK - ỔI - 30ML 30MG-50MG

320,000 ₫

Hàm lượng nic : 30mg-50mg

Hương Vị : Ổi lạnh

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : UK (Anh Quốc)

POP Salt - Big Apple ( Táo ) - 35Mg 30ML

320,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 35mg

Thể tích: 30ml

Hương vị: táo lạnh

POP Salt - Dâu dưa hấu

320,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 35mg

Thể tích: 30ml

Hương vị: dâu dưa hấu