DOTMOD DOT.DISPOSABLE

210,000 ₫

Thương hiệu: RODEO POD

Thể tích: 6ML ( 2000 hơi )

Nồng độ Nic: 3.5%

HSD: 2year

Combo 10 cây mix vị 160k/1 cây 

COOLPLAY X18 POD

200,000 ₫

Thương hiệu: COOLPLAY

Thể tích: 6.0ml( 1800 hơi )

Nồng độ Nic: 5%

Pin: 1000mAh

HSD: 2year

AGAIN Q DTL

260,000 ₫

Thương hiệu: AGAIN 

Thể tích: 7.5ml( 3000 hơi )

Kháng trở: 0.9O

Nồng độ Nic: 2%: Pin: 1200mAh

HSD: 2year

RODEO POD

180,000 ₫

Thương hiệu: RODEO POD

Thể tích: 6ML ( 1600 hơi )

Kháng trở: 1.6O

Nồng độ Nic: 5%

HSD: 2year

Combo 10 cây mix vị 140k/1 cây